Hjem Vårfest SolørMart'n Sensommerfest Julefestival Om oss Medlemmer
 
Vårfest
Vårfest
6. mai 2017
SolørMart'n
SolørMart'n
29. juni til 2. juli 2017
Høstfest
Sensommerfest
23. september 2017
Julefestivalen
Julefestivalen Solør
8. til 10. desember 2017
Kontaktperson arrangementer:
Odd Erland Dalen
Tlf. 911 66 908
solormartn@eckhoffs.no
Kontaktperson annonser:
Vegard Paulsen
Tlf. 913 35 455
vegard.paulsen@ostlendingen.no
Kontaktperson øvrig:
Bjørn-Martin Brandett
Tlf. 977 60 082
brandett@solorradioen.no
Handelssenteret Flisa, Postboks 95, 2271 FLISA