Hjem Vårfest SolørMart'n Sensommerfest Julefestival Om oss Medlemmer
 
Vårfest
Vårfest
30. april 2016
SolørMart'n
SolørMart'n
30. juni til 3. juli 2016
Høstfest
Sensommerfest
10. september 2016
Julefestivalen
Julefestivalen Solør
9. til 11. desember 2016
Kontaktperson arrangementer:
Odd Erland Dalen
Tlf. 911 66 908
solormartn@eckhoffs.no
Kontaktperson annonser:
Vegard Paulsen
Tlf. 913 35 455
vegard.paulsen@ostlendingen.no
Kontaktperson øvrig:
Bjørn-Martin Brandett
Tlf. 977 60 082
brandett@solorradioen.no
Handelssenteret Flisa, Postboks 95, 2271 FLISA