Hjem Vårfest SolørMart'n Mart'ns-camp Sensommerfest Julefestival Om oss Medlemmer
 
Vårfest
Vårfest
28. april 2018
SolørMart'n
SolørMart'n
28. juni til 1. juli 2018
Høstfest
Sensommerfest
22. september 2018
Julefestivalen
Julefestivalen Solør
7. til 9. desember 2018
Kontaktperson arrangementer:
Odd Erland Dalen
Tlf. 911 66 908
solormartn@eckhoffs.no
Kontaktperson annonser:
Odd Erland Dalen
Tlf. 911 66 908
solormartn@eckhoffs.no
Kontaktperson øvrig:
Bjørn-Martin Brandett
Tlf. 977 60 082
brandett@solorradioen.no
Handelssenteret Flisa, Postboks 95, 2271 FLISA